Informace


Chirurgická rouška vs. respirátor

Respirátory jsou primárně navrženy ke snížení rizika spojeného s vystavením uživatele vzduchem přenášeným nebezpečným částicím. Těsně přiléhají k obličeji, čímž vdechovaný vzduch prochází přímo filtrem a nikoliv okraji jako u běžné roušky. Ty jsou především určeny pro místa s nižší koncentrací lidí a nejsou zdaleka tak efektivní jako respirátory. Jejich účelem je, aby zamezily nositeli v šíření biologických částic (bakterie, viry) do okolního prostředí.

Respirátor s výdechovým ventilem vs. bez výdechového ventilu

Hlavním rozdílem mezi respirátory je ochrana okolí nositele. Respirátory bez výdechového ventilu jsou navrženy, aby chránily před vdechováním nebezpečných částic jak nositele, tak i jeho okolí. Respirátory s výdechovým ventilem snižují odpor dýchání během výdechu. Bohužel kapičky, které nositel produkuje a vydechuje skrze ventilátor, mohou volně unikat do okolí. Přestože je účinnost obou respirátorů vzhledem k nositeli stejná, přikláníme se k vyjádření náměstka ministra zdravotnictví pana Prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., aby občané nepoužívali respirátory s ventily. Důvodem je vylučování viru do okolí.

Než zakoupíte respirátor - naše doporučení

Spolu s Vámi si všímáme velkého počtu nárůstu eshopů, které začínají nabízet respirátory. Rádi bychom, aby Váš nákup byl maximálně bezpečný a zde je pár dobrých doporučení, které Vám mohou ušetřit peníze i starosti:
- Prodejce by měl mít u výrobku popis produktu a poskytnout skutečné fotky produktu, který nabízí.
- Prodejce by měl zákazníkovi poskytnou návod v českém jazyce, jak správně produkt používat. U respirátorů zvlášť by měl být návod, jak jej správně nasadit / sundat a tím minimalizovat případnou nákazu Covid-19 z přední strany respirátoru.
- CE certifikace produktu nesmí chybět. Na vyžádání by měl být prodejce schopen zaslat i výsledky z měření produktu profesionální laboratoří. Jméno na certifikátu se má shodovat s výrobcem na obalu prodávaného respirátoru.
- Nezapomeňte se přesvědčit o tom, zda výrobek již nemá prošlé datum spotřeby a je tak 100% funkční.
- Vše by mělo být skladem (nikoliv 14 dní - 3 týdny doručení) a připravené k doručení do 2-3 pracovních dnů.
- Fungující zákaznická podpora & na webových stránkách by měly být uvedené obchodní podmínky, sídlo společnosti spolu s kontaktem na prodejce.

Filtrační třídy respirátorů

FFP1 – Respirátor není příliš vhodný k použití ve zdravotnictví, zachytí 80% až 90% prachových a aerosolových částic. Vhodný k použití pro pracovní prostředí bez výskytu toxických a fibrogenních prachů.
FFP2 – Účinný proti kapalným a zdraví škodlivým aerosolům a prachům. Účinnost respirátoru činní přibližně 95%, je vhodný jsou-li ve vzduchu škodlivé a mutagenní látky. Jedná se o doporučovanou ochranu pro zdravotnické pracovníky v kontaktu s pozitivními pacienty COVID-19, s výjimkou činností kde vzniká kontaminovaný aerosol.
FFP3 – Jedná se o nejvyšší stupeň ochrany dýchacích cest s účinností kolem 99%. Chrání před škodlivými prachy, kouři a aerosoly. Zachycuje viry, spóry a bakterie. Jedná se o jedinou kategorii respirátorů doporučovanou pro zdravotnické pracovníky při činnostech v kontaktu s pozitivními pacienty COVID-19, kde vzniká kontaminovaný aerosol.

FFP3

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 5503/2020-8/PRO se všem osobám zakazuje s účinností ode dne 4. března 2020 prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:
- poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
- poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- Česká republika a její organizační složky,
- osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením